ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (อ่าน 78) 21 ส.ค. 63
โครงการตำบลมั่นคงปลอดภัยจากยาเสพติด (อ่าน 70) 19 ส.ค. 63
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 92) 12 ส.ค. 63
กิจกรรมวันภาษาไทย (อ่าน 83) 08 ส.ค. 63
รับมอบคอมพิวเตอร์ (อ่าน 85) 04 ส.ค. 63
โครงการจิตอาสาพระราชทาน (อ่าน 92) 30 ก.ค. 63
มอบของบริจาคให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านคลองสระ (อ่าน 98) 23 ก.ค. 63
มอบทุนการศึกษานักเรียน โรงเรียนบ้านคลองสระ (อ่าน 83) 23 ก.ค. 63
ประมวลภาพการดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid19 โรงเรียนบ้านคลองสร (อ่าน 168) 24 พ.ค. 63
สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านคลองสระ (อ่าน 425) 15 ม.ค. 63
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสระที่ได้เป็นตัวแทนระดับภาคการแข่งขันศิลปหัตถกรรม (อ่าน 383) 27 พ.ย. 62
ประมวลภาพบรรยากาศงานเกษียณคุณครูจิรัฏฐ์ธรณ์ แก้วทองเมือง ในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2562 (อ่าน 446) 05 ต.ค. 62
โรงเรียนบ้านคลองสระได้รับการประเมินผลการจัดการศึกษา เกี่ยวกับโครงการตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด (อ่าน 632) 22 ก.ย. 62
โรงเรียนบ้านคลองสระได้รับการตรวจสอบผลการจัดการศึกษา โดยสพป.สฎ.1 (อ่าน 450) 22 ก.ย. 62
โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ76 จังหวัด (อ่าน 485) 25 ส.ค. 62
กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 475) 03 ก.ค. 62
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้กำกับและนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือฯ (อ่าน 463) 27 มิ.ย. 62
โครงการปลูกป่าและปลูกพืชอาหารช้างเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเนื่อง (อ่าน 391) 24 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. ๒๐๕/๒๖ (อ่าน 537) 13 ม.ค. 62
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองสระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. ๒๐๕/๒๖ ด้วยวิธีประก (อ่าน 561) 21 ธ.ค. 61
พิธีส่งมอบโรงอาหารโรงเรียนบ้านคลองสระ โดย Central Group สุราษฎร์ธานี (อ่าน 561) 15 ธ.ค. 61
Central Group สุราษฎร์ธานี ร่วมพัฒนาโรงอาหารโรงเรียนบ้านคลองสระ (อ่าน 564) 15 ธ.ค. 61
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสระ ได้เข้ามาให้ความรู้และบริการวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก (อ่าน 637) 02 ส.ค. 61
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านคลองสระทุกคนค่ะ (อ่าน 699) 26 พ.ค. 61
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่3 ประจำปีการศึกษา 2560 ทุกคน (อ่าน 590) 26 พ.ค. 61
ตัวแทนสพป.สฎ.1เข้าร่วมการแข่งขันคณิตคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) (อ่าน 800) 04 พ.ย. 60
สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินการสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (อ่าน 705) 04 พ.ย. 60
ผลงานการแข่งขันกีฬาอำเภอกาญจนดิษฐ์ ประจำปี 2560 โรงเรียนบ้านคลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี (อ่าน 972) 02 พ.ย. 60
ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่ฯ ปี2560 (อ่าน 725) 02 พ.ย. 60
นิทรรศการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านคลองสระ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2559 (อ่าน 992) 12 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวครูขั้นวิกฤต (อ่าน 914) 31 ส.ค. 58
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสระได้รับรางวัลใน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดีเด่น โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัด (อ่าน 1027) 01 ก.ค. 58
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสระได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขต เพื่อไปแข่งขันทักษะความสามารถด้านภ (อ่าน 963) 01 ก.ค. 58
ผลงานความภาคภูมิใจ ตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการ (อ่าน 1952) 10 พ.ย. 57
ผลงานความภาคภูมิใจ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1- ม.3 (อ่าน 1379) 22 มิ.ย. 57
ผลงานและความภาคภูมิใจ รางวัลเหรียญเงิน OBEC AWARDS งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่63 ปีการ (อ่าน 1854) 22 มิ.ย. 57
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิบิ๊กซี ประจำปีการศึกษา 2556 แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ (อ่าน 1774) 05 ก.พ. 57
โรงเรียนบ้านคลองสระได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการเข้าร่วมงานชุมนุมยุวเกษตรกรโลก (อ่าน 1482) 24 พ.ย. 56
คลองสระสัมพันธ์เกมส์ กีฬานักเรียนเครือข่ายป่าร่อน-คลองสระ กีฬาประชาชน 4วัย อบต.คลองสระ (อ่าน 1350) 07 ก.ค. 56
พิธีส่งมอบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจิราธิวัฒน์และโรงอาหารครัวอนามัย (อ่าน 1264) 16 มิ.ย. 56