ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสระ ได้เข้ามาให้ความรู้และบริการวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก (อ่าน 85) 02 ส.ค. 61
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านคลองสระทุกคนค่ะ (อ่าน 187) 26 พ.ค. 61
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่3 ประจำปีการศึกษา 2560 ทุกคน (อ่าน 157) 26 พ.ค. 61
ตัวแทนสพป.สฎ.1เข้าร่วมการแข่งขันคณิตคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) (อ่าน 330) 04 พ.ย. 60
สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินการสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (อ่าน 311) 04 พ.ย. 60
ผลงานการแข่งขันกีฬาอำเภอกาญจนดิษฐ์ ประจำปี 2560 โรงเรียนบ้านคลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี (อ่าน 395) 02 พ.ย. 60
ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่ฯ ปี2560 (อ่าน 340) 02 พ.ย. 60
นิทรรศการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านคลองสระ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2559 (อ่าน 599) 12 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวครูขั้นวิกฤต (อ่าน 529) 31 ส.ค. 58
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสระได้รับรางวัลใน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดีเด่น โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัด (อ่าน 613) 01 ก.ค. 58
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสระได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขต เพื่อไปแข่งขันทักษะความสามารถด้านภ (อ่าน 558) 01 ก.ค. 58
ผลงานความภาคภูมิใจ ตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการ (อ่าน 1431) 10 พ.ย. 57
ผลงานความภาคภูมิใจ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1- ม.3 (อ่าน 983) 22 มิ.ย. 57
ผลงานและความภาคภูมิใจ รางวัลเหรียญเงิน OBEC AWARDS งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่63 ปีการ (อ่าน 1347) 22 มิ.ย. 57
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิบิ๊กซี ประจำปีการศึกษา 2556 แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ (อ่าน 1344) 05 ก.พ. 57
โรงเรียนบ้านคลองสระได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการเข้าร่วมงานชุมนุมยุวเกษตรกรโลก (อ่าน 1047) 24 พ.ย. 56
คลองสระสัมพันธ์เกมส์ กีฬานักเรียนเครือข่ายป่าร่อน-คลองสระ กีฬาประชาชน 4วัย อบต.คลองสระ (อ่าน 934) 07 ก.ค. 56
พิธีส่งมอบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจิราธิวัฒน์และโรงอาหารครัวอนามัย (อ่าน 885) 16 มิ.ย. 56
อบรมการพัฒนาครูประจำปี 2556 ตามโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (อ่าน 942) 03 มิ.ย. 56
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทเส้น)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ระดับชั้นม.1-ม.3 ระดับป (อ่าน 3390) 25 ก.พ. 56
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทเส้น)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ระดับชั้นม.1-ม.3 ระดับภ (อ่าน 7686) 25 ก.พ. 56
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ รายการ Spelling Bee ระดับประเทศ (อ่าน 933) 25 ก.พ. 56
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ (Obec Awards) ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม (อ่าน 1637) 25 ก.พ. 56
รางวัลชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ รายการ Spelling Bee ระดับภาคใต้ (อ่าน 1341) 18 ก.พ. 56