ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับมอบคอมพิวเตอร์ (อ่าน 8) 04 ส.ค. 63
โครงการจิตอาสาพระราชทาน (อ่าน 27) 30 ก.ค. 63
มอบของบริจาคให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านคลองสระ (อ่าน 31) 23 ก.ค. 63
มอบทุนการศึกษานักเรียน โรงเรียนบ้านคลองสระ (อ่าน 21) 23 ก.ค. 63
ประมวลภาพการดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid19 โรงเรียนบ้านคลองสร (อ่าน 106) 24 พ.ค. 63
สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านคลองสระ (อ่าน 349) 15 ม.ค. 63
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสระที่ได้เป็นตัวแทนระดับภาคการแข่งขันศิลปหัตถกรรม (อ่าน 323) 27 พ.ย. 62
ประมวลภาพบรรยากาศงานเกษียณคุณครูจิรัฏฐ์ธรณ์ แก้วทองเมือง ในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2562 (อ่าน 385) 05 ต.ค. 62
โรงเรียนบ้านคลองสระได้รับการประเมินผลการจัดการศึกษา เกี่ยวกับโครงการตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด (อ่าน 553) 22 ก.ย. 62
โรงเรียนบ้านคลองสระได้รับการตรวจสอบผลการจัดการศึกษา โดยสพป.สฎ.1 (อ่าน 383) 22 ก.ย. 62
โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ76 จังหวัด (อ่าน 398) 25 ส.ค. 62
กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 400) 03 ก.ค. 62
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้กำกับและนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือฯ (อ่าน 393) 27 มิ.ย. 62
โครงการปลูกป่าและปลูกพืชอาหารช้างเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเนื่อง (อ่าน 344) 24 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. ๒๐๕/๒๖ (อ่าน 480) 13 ม.ค. 62
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองสระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. ๒๐๕/๒๖ ด้วยวิธีประก (อ่าน 498) 21 ธ.ค. 61
พิธีส่งมอบโรงอาหารโรงเรียนบ้านคลองสระ โดย Central Group สุราษฎร์ธานี (อ่าน 505) 15 ธ.ค. 61
Central Group สุราษฎร์ธานี ร่วมพัฒนาโรงอาหารโรงเรียนบ้านคลองสระ (อ่าน 505) 15 ธ.ค. 61
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสระ ได้เข้ามาให้ความรู้และบริการวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก (อ่าน 577) 02 ส.ค. 61
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านคลองสระทุกคนค่ะ (อ่าน 648) 26 พ.ค. 61
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่3 ประจำปีการศึกษา 2560 ทุกคน (อ่าน 540) 26 พ.ค. 61
ตัวแทนสพป.สฎ.1เข้าร่วมการแข่งขันคณิตคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) (อ่าน 741) 04 พ.ย. 60
สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินการสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (อ่าน 670) 04 พ.ย. 60
ผลงานการแข่งขันกีฬาอำเภอกาญจนดิษฐ์ ประจำปี 2560 โรงเรียนบ้านคลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี (อ่าน 904) 02 พ.ย. 60
ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่ฯ ปี2560 (อ่าน 681) 02 พ.ย. 60
นิทรรศการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านคลองสระ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2559 (อ่าน 945) 12 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวครูขั้นวิกฤต (อ่าน 856) 31 ส.ค. 58
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสระได้รับรางวัลใน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดีเด่น โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัด (อ่าน 971) 01 ก.ค. 58
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสระได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขต เพื่อไปแข่งขันทักษะความสามารถด้านภ (อ่าน 912) 01 ก.ค. 58
ผลงานความภาคภูมิใจ ตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการ (อ่าน 1897) 10 พ.ย. 57
ผลงานความภาคภูมิใจ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1- ม.3 (อ่าน 1338) 22 มิ.ย. 57
ผลงานและความภาคภูมิใจ รางวัลเหรียญเงิน OBEC AWARDS งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่63 ปีการ (อ่าน 1802) 22 มิ.ย. 57
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิบิ๊กซี ประจำปีการศึกษา 2556 แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ (อ่าน 1734) 05 ก.พ. 57
โรงเรียนบ้านคลองสระได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการเข้าร่วมงานชุมนุมยุวเกษตรกรโลก (อ่าน 1433) 24 พ.ย. 56
คลองสระสัมพันธ์เกมส์ กีฬานักเรียนเครือข่ายป่าร่อน-คลองสระ กีฬาประชาชน 4วัย อบต.คลองสระ (อ่าน 1296) 07 ก.ค. 56
พิธีส่งมอบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจิราธิวัฒน์และโรงอาหารครัวอนามัย (อ่าน 1213) 16 มิ.ย. 56
อบรมการพัฒนาครูประจำปี 2556 ตามโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (อ่าน 1223) 03 มิ.ย. 56
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทเส้น)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ระดับชั้นม.1-ม.3 ระดับป (อ่าน 4000) 25 ก.พ. 56
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทเส้น)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ระดับชั้นม.1-ม.3 ระดับภ (อ่าน 8821) 25 ก.พ. 56
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ รายการ Spelling Bee ระดับประเทศ (อ่าน 1307) 25 ก.พ. 56