ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านคลองสระ
หมู่ที่ 3   ตำบลคลองสระ  อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
เบอร์โทรศัพท์ 077408098
Email : bankhlongsa@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน