ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นป.6 และม.3 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2559
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 

ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2559  ใต้อาคารคอกเสือ โรงเรียนบ้านคลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
โพสเมื่อ : 13 เม.ย. 2559,21:39   อ่าน 2958 ครั้ง