ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
โครงสร้างหลักสูตรระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านคลองสระ ปีการศึกษา 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.22 KB
โครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านคลองสระ ปีการศึกษา 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 80.86 KB