ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
เอกลักษณ์โรงเรียน-อัตลักษณ์โรงเรียน
                     เอกลักษณ์                           อัตลักษณ์ 
                                  กีฬา                                        ไหว้สวย ยิ้มใส