ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามกีฬา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2549
งบประมาณ : 117,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

แบบ                                       : ลานกีฬาอเนกประสงค์

การก่อสร้าง                          : สร้างปี พ.. 2549

งบประมาณ                          : 117,000

ได้รับ                                      : จากต้นสังกัด

ขนาดกว้าง                            : 16.00

ขนาดยาว                               : 26.10

สภาพสนาม                         : ดี

ประโยชน์ใช้สอย                : ใช้เป็นสนามตะกร้อ