ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม : หลังที่ 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2520
งบประมาณ : 20,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

แบบอาคาร                            : 401

การก่อสร้าง                          : สร้างปี พ.. 2520

งบประมาณ                          : 20,000

ได้รับ                                      : จากต้นสังกัด

ใช้การได้                               : 3

ประโยชน์ใช้สอย                : ปรับปรุงเป็นห้องน้ำครู