ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู : หลังที่ 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2531
งบประมาณ : 72,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

แบบอาคาร                            : กรมสามัญ

ลักษณะอาคาร                      : ถาวร

การก่อสร้าง                          : สร้างปี พ.. 2531

งบประมาณ                          : 72,000

ได้รับ                                      : จากต้นสังกัด

การใช้ประโยชน์                 : มีผู้อยู่อาศัย

สภาพอาคาร                         : พอใช้

ประโยชน์ใช้สอย                : ใช้เป็นบ้านพักครู