ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู : หลังที่ 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2514
งบประมาณ : 45,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

แบบอาคาร                            : กรมสามัญ

ลักษณะอาคาร                      : ถาวร

การก่อสร้าง                          : สร้างปี พ.. 2514

งบประมาณ                          : 45,000

ได้รับ                                      : จากต้นสังกัด

การใช้ประโยชน์                 : ไม่มีผู้อยู่อาศัย แต่ใช้ประโยชน์อย่างอื่น

สภาพอาคาร                         : ทรุดโทรม หลายส่วนปล่อยไว้ทำให้ส่วนอื่นเสียหาย

ประโยชน์ใช้สอย                : ปรับปรุงเป็นห้องพัสดุ (เมื่อเดือนเมษายน 2554)