ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุดภูริน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 100,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

แบบอาคาร                            : สปช.201/26

การก่อสร้าง                          : สร้างปี พ.. 2538

งบประมาณ                          : 100,000

ได้รับ                                      : จากบริจาค/.รจัดทำเอง

ขนาดกว้าง                            : 10.00

ยาว                                         : 20.00

สภาพอาคาร                         : ดี

ประโยชน์ใช้สอย                : ห้องสมุดโรงเรียนบ้านคลองสระ                                    
                                                 : โครงการพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (โดยองค์การบริหาร
ส่วนตำบลคลองสระ)
                                                 : ห้องพักครู