ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ : 100,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

แบบอาคาร                            : .1

ลักษณะอาคาร                      :  ถาวร

การก่อสร้าง                          : สร้างปี พ.. 2539

งบประมาณ                          : 100,000              ได้รับจากการบริจาค/โรงเรียนจัดทำเอง

ห้องเรียนตามแปลน           : 4  ห้อง

ห้องเรียน                              : 4 ห้องเรียน

สภาพอาคาร                         : ดี

ประโยชน์ใช้สอย                : เป็นอาคารเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-2