ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเขาหินปูน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : 870,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

แบบอาคาร                            : สปช.105/26

ลักษณะอาคาร                      : ถาวร

การก่อสร้าง                          : สร้างเมื่อปี พ.. 2529

งบประมาณ                          : 870,000              ได้รับจากต้นสังกัด

ห้องเรียนตามแปลน           : 4  ห้อง

ห้องเรียน                              : 8  ห้องเรียน

สภาพอาคาร                         : ดี

ประโยชน์ใช้สอย                : เป็นอาคารเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6