ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารสวนปราง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2522
งบประมาณ : 218,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

แบบอาคาร                            : .1   

ลักษณะอาคาร                      :  ถาวร

การก่อสร้าง                          : สร้างปี พ.. 2522

งบประมาณ                          : 218,000              ได้รับจากต้นสังกัด

ห้องเรียนตามแปลน           : 4  ห้อง                               

ห้องเรียน                              : 4  ห้องเรียน

สภาพอาคาร                         : พอใช้

ประโยชน์ใช้สอย                : เป็นอาคารเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2