ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ด้วยการให้ความรู้สู่การปฏิบัติ

วันที่ 15 มีนาคม 2564 ครูโรงเรียนบ้านคลองสระ ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคลองสระเข้าร่วมโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมด้วยการให้ความรู้สู่การปฏิบัติ จัดโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสระ เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2564,08:59   อ่าน 102 ครั้ง