ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลโกหนู 5 คน คลองสระคัพ

โรงเรียนบ้านคลองสระได้จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลโกหนู 5 คน คลองสระคัพ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนบ้านคลองสระ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  รวมถึงการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม

โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2564,21:28   อ่าน 57 ครั้ง