ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

           วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านคลองสระ  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการเฉลิม พระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”  และเพื่อเป็นการส่งเสริมนักเรียนให้ได้ประสบการณ์ตรงจากการศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์

โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2563,17:06   อ่าน 3364 ครั้ง