ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการตำบลมั่นคงปลอดภัยจากยาเสพติด

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านคลองสระ ได้ต้อนรับว่าที่ร้อยตรี เอกชัย ชูนาค ปลัดอำเภอกาญจนดิษฐ์ พร้อมคณะได้ให้ความรู้ยาเสพติด และได้มีการตรวจหาสารเสพติดนักเรียน ในโครงการ    ตำบลมั่นคงปลอดภัยจากยาเสพติด  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ณ อาคารคอกเสือ เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงโทษภัยจากยาเสพติด และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2563,11:12   อ่าน 3333 ครั้ง