ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันภาษาไทย

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ้านคลองสระได้จัดงานวันภาษาไทย โดยมีกิจกรรมแต่งกลอน เขียนเรียงความ อ่านทำนองเสนาะ คัดลายมือ ฯลฯ เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึก ให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2563,13:10   อ่าน 3322 ครั้ง