ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจิตอาสาพระราชทาน
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสระได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานโดยมีนายอำเภอกาญจนดิษฐ์ ร่วมกับหัวหน้า ส่วนราชการในตำบลป่าร่อน และตำบลคลองสระ ดำเนินกิจกรรมเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่วมกันพัฒนาวัดและปลูกต้นไม้ ณ สำนักสงฆ์เขาพนมวัง
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2563,15:55   อ่าน 27 ครั้ง