ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบทุนการศึกษานักเรียน โรงเรียนบ้านคลองสระ

วันที่ 14 กรกฎาคม เวลา 14.00 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและว่าที่ร้อยโทสมชาย  เรืองจันทร์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ ได้มอบทุนการศึกษา และจักรยาน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสระ จำนวน 2 คน ได้แก่ ด.ช.ตะวัน แก้วดำ และด.ญ.เสาวลักษณ์   อินทร์พรหม  ณ องค์การบริหารตำบลคลองสระ ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ รวมถึงเป็นการส่งเสริมช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจน

โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2563,15:51   อ่าน 21 ครั้ง