ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสระที่ได้เป็นตัวแทนระดับภาคการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสระที่ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2 ตุลาคม 2562 

และได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อไปแข่งขันต่อในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  
จำนวน 10 รายการ ได้แก่ 
 
1. การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 

2. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 

3. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6  

4. การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 

5. การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 

6. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 

7. การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 

8. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3  

9. การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
   ป.1-ป.6 

10. การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6


การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
ประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2562,17:01   อ่าน 241 ครั้ง