ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านคลองสระได้รับการประเมินผลการจัดการศึกษา เกี่ยวกับโครงการตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านคลองสระได้รับการประเมินผลการจัดการศึกษา เกี่ยวกับโครงการตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด สพป.สฎ.1  ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนดำเนินการพัฒนาการศึกษาอย่างจริงจัง สอดรับกับนโยบายและจุดเน้นของต้นสังกัด และเกิดประสิทธิภาพต่อไป
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2562,18:58   อ่าน 403 ครั้ง