ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านคลองสระได้รับการตรวจสอบผลการจัดการศึกษา โดยสพป.สฎ.1
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านคลองสระได้รับการตรวจสอบผลการจัดการศึกษา โดยสพป.สฎ.1 เพื่อใช้ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นรูปธรรม สอดรับกับนโยบายและจุดเน้นของต้นสังกัด
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2562,18:48   อ่าน 450 ครั้ง