ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ76 จังหวัด
โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ76 จังหวัด
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหน่วยงาน / องค์กรสมาชิกสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ในจังหวัด
 
ณ โรงเรียนบ้านคลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2562,10:31   อ่าน 348 ครั้ง