ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตัวแทนสพป.สฎ.1เข้าร่วมการแข่งขันคณิตคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)

ตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต1  เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคณิตคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)  

ตัวแทนนักเรียน

- เด็กหญิงจารุวรรณ  เมืองคุ้ม

- เด็กหญิงธัญชนก  พิพัฒนะ

- เด็กชายพงศกร  ยมแตง

ครูที่ปรึกษา

 - นายจำนงค์  นวลขาว

 - นายสุนันต์  แย้มแสง

 - นางสาวอารีรัตน์  ปลอดนคร

 - นายณัฐวุฒิ  รอดภัย

-  นางสาวเนตรชนก  วิรุฬห์รัตกุล

โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2560,13:04   อ่าน 458 ครั้ง