ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
วันที่ 16 กันยายน 2563 ผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านคลองสระ   ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสระ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ อำเภอกาญจนดิษฐ์  ดำเนินการ   จัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจโทษและอันตรายของสารเสพติด รวมถึงให้ความรู้ และวิธีการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19)
 

โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2563,14:20   อ่าน 797 ครั้ง